Activiteit: Bouw, Delftweg 38, 2289AL, het bouwen van een bijgebouw;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Delftweg 38, 2289AL, het bouwen van een bijgebouw; datum besluit: 20-11-2018; zaaknummer: 2018110251211 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

dinsdag, 20 november, 2018 tot dinsdag, 1 januari, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Delftweg 38, 2289AL, het bouwen van een bijgebouw; datum besluit: 20-11-2018; zaaknummer: 2018110251211

Plaats

Rijswijk