Activiteit: Bouw, Dassenberg 2, 2286NA, het bouwen van een serre;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Dassenberg 2, 2286NA, het bouwen van een serre; datum besluit: 28-12-2018; zaaknummer: 2018120351728 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

vrijdag, 28 december, 2018 tot zaterdag, 9 februari, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Dassenberg 2, 2286NA, het bouwen van een serre; datum besluit: 28-12-2018; zaaknummer: 2018120351728

Plaats

Rijswijk