Activiteit: Bouw, Daniel Catterwijckstraat 7, 2282HK, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Bouw, Daniel Catterwijckstraat 7, 2282HK, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 22-6-2020; zaaknummer: 2020062267989 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 2 juli, 2020 tot donderdag, 13 augustus, 2020

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Daniel Catterwijckstraat 7, 2282HK, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 22-6-2020; zaaknummer: 2020062267989

Plaats

Rijswijk