Activiteit: Bouw, Burgemeester Elsenlaan 2 t/m 8 en Generaal Spoorlaan 1 t/m 47 , 2283AA, het wijzigen van de gevel d.m.v. het vervangen van de balkon balustrades;

B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor: Activiteit: Bouw, Burgemeester Elsenlaan 2 t/m 8 en Generaal Spoorlaan 1 t/m 47 , 2283AA, het wijzigen van de gevel d.m.v. het vervangen van de balkon balustrades; datum besluit: 7-3-2019; zaaknummer:2019013052622 De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

Publicatiedatum

donderdag, 7 maart, 2019 tot donderdag, 18 april, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Burgemeester Elsenlaan 2 t/m 8 en Generaal Spoorlaan 1 t/m 47 , 2283AA, het wijzigen van de gevel d.m.v. het vervangen van de balkon balustrades; datum besluit: 7-3-2019; zaaknummer:2019013052622

Plaats

Rijswijk