Activiteit: Bouw, Bogaardplein 40, 2284DN, het plaatsen van een airconditioning;

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Activiteit: Bouw, Bogaardplein 40, 2284DN, het plaatsen van een airconditioning; ontvangstdatum: 27-10-2019; zaaknummer: 2019102760668 De publicatie van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om te beslissen over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van een zienswijze respectievelijk bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk na terinzagelegging van de ontwerpvergunning respectievelijk de verlening of weigering van de vergunning. De terinzagelegging van de ontwerpvergunning en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in te dienen.

Publicatiedatum

donderdag, 7 november, 2019 tot donderdag, 19 december, 2019

Beschrijving

Activiteit: Bouw, Bogaardplein 40, 2284DN, het plaatsen van een airconditioning; ontvangstdatum: 27-10-2019; zaaknummer: 2019102760668

Plaats

Rijswijk