Informatiebijeenkomst over nieuwe subsidieverordening

De gemeente gaat de Algemene Subsidieverordening (ASV) aanpassen en wil daarover in gesprek gaan met organisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen. Dat gebeurt tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 22 mei.

Datum

22-05-2019

ASV

De huidige ASV is in 2006 ingegaan en inmiddels verouderd. De gemeente gaat de nieuwe ASV aanpassen aan nieuwe (Europese) wetgeving en moderne inzichten. De verordening wordt ruimer toepasbaar en biedt daardoor meer mogelijkheden tot maatwerk.

De ASV bepaalt hoe het proces van subsidieverlening verloopt en aan welke technische voorwaarden een organisatie moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Het gaat hierbij niet om beleidsinhoudelijke voorwaarden of de hoogte van het bedrag. Daarvoor heeft de gemeenteraad aparte beleidsnota’s vastgesteld.

Gesprek

Vragen waar de gemeente op 22 mei een antwoord op hoopt te krijgen, zijn: Waar loopt u tegenaan bij het aanvragen van subsidie? Zijn er voorwaarden die u belemmeren bij uw aanvraag of verantwoording? Wat kunnen we veranderen om het aanvragen en voldoen aan de voorwaarden soepeler te laten verlopen? Uw antwoorden gebruiken we bij het aanpassen van de ASV.

De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis, Bogaardplein 15. Wethouder Jeffrey Keus van Financiën is daarbij aanwezig.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Sylvia Roes via sroes@rijswijk.nl. Voor vragen over de ASV kunt u terecht bij Herman Bosman via hbosman@rijswijk.nl.

Verhinderd

Als u verhinderd bent de 22e kunt u toch uw mening geven. U kunt bij Herman Bosman een vragenformulier aanvragen.