Boef in de wijk

De Politie Rijswijk organiseert in samenwerking met de gemeente Rijswijk en de buurtpreventie, op woensdag 9 oktober 2019, ‘boef in de wijk’.

Datum

09-10-2019

Boef in de wijk
Met behulp van het spel ‘boef in de wijk’ willen wij u met andere ogen laten kijken naar uw eigen woonomgeving. Zijn er bijvoorbeeld dingen die afwijken van het normale straatbeeld? Als Politie hebben wij u nodig voor het signaleren van deze zaken en vragen u dan ook hier melding van te doen.

Spelregels

  • Via facebook www.facebook.com/PolitieRijswijk of Twitter @PolRijswijk #BIDW wordt u geïnformeerd over dit spel. U heeft een smartphone met internetverbinding nodig om mee te kunnen doen.
  • Deelname vanaf 14 jaar. Personen jonger dan 14 jaar moeten in gezelschap zijn van een volwassene.
  • De regisseur leidt het spel. Hij geeft via zijn account (www.facebook.com/PolitieRijswijk of Twitter @PolRijswijk #BIDW) tijdens het spel informatie door. De ‘boef’ is ook een politieagent.
  • De ‘boef’ kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in bijvoorbeeld tuinen of bedrijfspercelen
  • Als u denkt de boef gevonden te hebben, dan spreekt u hem aan met: ‘Kent u de boef in de wijk?’ Indien u de boef als eerste heeft ontmaskerd ontvangt u van hem een voucher. U kunt na afloop van het spel uw prijs in ontvangst nemen bij de ‘regisseur’. Nadat de ‘boef’ door iemand is ontmaskerd wordt er een nieuwe boef in het spel gebracht of is het spel ten einde.
  • De ‘boef’ in het spel zal nimmer ontkennen, vluchten of fysiek naar u worden. Gebeurt dit wel dan heeft u mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan direct door aan de ‘regisseur’.
  • De ‘regisseur’ is leidend in dit spel, zijn aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de ‘regisseur’ volgt uitsluiting van deelname.
  • De politie kan op ieder moment besluiten het spel vroegtijdig te stoppen.

Helpt u mee de boef te pakken? Dan zien we u graag op woensdag 9 oktober 2019, op de parkeerplaats voor wijkcentrum Stervoorde, Doctor H.J. van Mooklaan 1 te Rijswijk. Aanvang spel 19:00 uur, inloop vanaf 18:30 uur.