Vergadering Algemeen Bestuur Industrieschap “De Plaspoelpolder”

Op 13 december 2018 om 16:00 uur vindt een openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur te Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15 te Rijswijk.

Datum

13-12-2018

De agenda en bijhorende stukken liggen vanaf 6 december 2018 t/m 12 december 2018 ter inzage op het secretariaat van het IPP, gevestigd Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2280 HH Rijswijk.

Hiervoor kunt U een afspraak maken met de heer Thabo Huisman, tel (070) 326 15 34 of tel. 06  43 83 74 14.