Raadsvergadering begroting (tweede termijn)

Op 6 en 8 november vergadert de gemeenteraad over de begroting 2019.

Datum

08-11-2018

Op 6 november wordt gestart met de algemene beschouwingen. Alle 10 fracties geven dan hun eerste reactie op de begroting voor het komend jaar. Het college van burgemeester en wethouders zullen hierop reageren.

Op 8 november wordt de begroting zelf besproken en kunnen de fracties moties en amendementen op de begroting indienen. Aan het eind van de vergadering zal de gemeenteraad de begroting 2019, de tweede halfjaarrapportage met wijzigingen op de lopende begroting vaststellen.

Beide avonden worden via de webcast uitgezonden en zijn later terug te zien. Voor de raadstukken en de uitzending gaat u naar www.rijswijk.nl/raadsplein

Aanvang beide avonden 20 uur

Locatie: raadzaal Stadhuis, Bogaardplein 15