Te Werve: De Schakel

Rijswijk Wonen wil op locatie ’De Schakel’, gelegen aan de Karel Doormanlaan ter hoogte van de kruising met de Generaal Vetterstraat, maximaal 56 eengezinswoningen (sociale huur) bouwen, waaronder maximaal 8 ‘tiny houses’. Rijswijk Wonen gaat hiervoor de bestaande gestapelde woningen en het schoolgebouw slopen.

Impressie de Schakel

Het plan past niet direct binnen het geldende bestemmingsplan, maar wel binnen de vastgestelde kaders ten behoeve van wijzigingen. Daarom legt de gemeente het ontwerp ter inzage en kunt u hierop reageren. De binnengekomen reacties verwerken wij in het vast te stellen wijzigingsplan.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 3 juli 2020 tot en met donderdag 13 augustus 2020.

Een papieren exemplaar van het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.

Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus heeft het gemeentebestuur moeten besluiten de publieksbalies te sluiten. Mogelijk dat vanwege deze maatregelen de balie Publieksvoorlichting nog niet (volledig) open is. In dat geval is het niet mogelijk om het ontwerpwijzigingsplan “De Schakel” in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Mocht u het ontwerpwijzigingsplan toch willen inzien, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070 of een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

De pdf-stukken zijn in te zien via https://www.rijswijk.nl/tewerve. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.wpdeschakel-ON01

Reageren

Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een zienswijze indienen. U kunt een zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. D. Best, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.