Werkzaamheden in Leeuwendaal

Leeuwendaal is een wijk met goede voorzieningen die we graag op peil willen houden. Daarvoor is het nodig dat we komend jaar een aantal werkzaamheden in Leeuwendaal gaan uitvoeren. Het gaat om:

 • het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (gemeente en Avalex);
 • het vervangen van kabels en armaturen voor openbare verlichting (gemeente);
 • het vervangen van de gasleiding (Stedin);
 • de aanleg van glasvezel (KPN).

Het gaat in alle gevallen om reguliere werkzaamheden, waarbij geen sprake is van herinrichting van straten.

We werken de informatie op deze website voortdurend bij, binnenkort zijn hier meer inhoudelijke details te vinden.

Invoering HNI in Leeuwendaal

Op dit moment zijn wij samen met Avalex bezig met de introductie van HNI (Het Nieuwe Inzamelen) in Leeuwendaal. Inwoners konden op het digitale platform van Avalex stemmen op locaties voor ondergrondse containers voor restafval en daar ook opmerkingen achterlaten over het locatieplan. Tijdens de eerste ronde van dit platform hebben we 1300 reacties opgehaald. In de tweede ronde konden inwoners vragen stellen.

Dit is het voorstel waarop inwoners konden stemmen, dus nog niet het definitieve plan.

Inwoners van Leeuwendaal kunnen zien op welke ondergrondse containers de meeste stemmen zijn uitgebracht en welke andere containers aanvullend nodig zijn om een goed netwerk aan te leggen, zodat niemand ver hoeft te lopen.

Het locatieplan vormt de basis voor besluitvorming over de locaties van de ondergrondse containers. In 2017 is beloofd dat er gedurende vijf jaar geen ondergrondse containers bij grondgebonden woningen in Leeuwendaal komen. Dat betekent dat we nu een pauze inlassen in het proces van het plaatsen van ondergrondse containers voor grondgebonden woningen. We gaan dit in 2022 hervatten.

De introductie van HNI is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad in 2016 om het afval in Rijswijk beter te gaan scheiden. Dat is nodig om de kosten van de afvalinzameling te verlagen en om meer grondstoffen uit het afval te halen die opnieuw gebruikt kunnen worden. HNI biedt hoge service voor gescheiden afval (dat wordt bij grondgebonden woningen aan huis opgehaald) en lage service voor restafval. Iedereen in Rijswijk moet dat zelf naar een ondergrondse container in de buurt brengen.

Openbare verlichting

We vervangen overal in Rijswijk verouderde kabels voor de openbare verlichting, omdat deze voor storingen zorgen. Onze aannemer werkt in de stoep, woningen blijven toegankelijk via loopplanken.

Ook krijgen de straatlantaarns nieuwe armaturen. De huidige armaturen zijn 20 jaar oud en economisch afgeschreven. Ook zijn hiervoor geen onderdelen meer verkrijgbaar. De nieuwe armaturen krijgen ledverlichting; dat verbruikt minder stroom.

De lantaarnpalen zijn ook 20 jaar oud, maar die kunnen blijven staan. Ze hebben een levensduur van 40 jaar en zijn dan economisch afgeschreven. Dat wil niet zeggen dat we ze dan automatisch gaan vervangen. Er staan in Nederland wel oudere lantaarnpalen. We kijken altijd eerst naar de technische staat hiervan en daarna besluiten we of er nieuwe moeten komen.

 Zodra de kabels zijn vervangen, gaan we scheve lantaarnpalen rechtzetten, alle palen schilderen en de nieuwe armaturen plaatsen.

In de week van maandag 16 augustus begint de vervanging van kabels in:

 1. Alexanderlaan
 2. Koninginnelaan
 3. Oranjelaan
 4. Leeuwendaallaan
 5. Regentesselaan
 6. Geestbrugweg

Geestbrugkade

Armaturen

Inwoners van Leeuwendaal konden kiezen uit vijf armaturen. 1139 mensen hebben vervolgens hun stem uitgebracht.

De winnaar is: OGR Ligtronics met 852 stemmen (74,80%).

Daarna volgen:

 • Stylage Schreder: 169 stemmen (14,84%)
 • PKT Lightronics: 40 stemmen (3,51%)
 • Park Modernista: 42 stemmen (3,69%)
 • Alura Schreder: 36 stemmen (3,16%)

Cijfers

Leeuwendaal krijgt:

 • 5 kilometer aan nieuwe kabels voor openbare verlichting 
 • 165 nieuwe armaturen

en 165 masten worden geschilderd.

Vervangen gasleiding

Stedin vervangt in mei de aansluiting van uw woning op de gasleiding (huisaansluiting) en vanaf juli de gasleiding zelf. De reden hiervoor is dat de gasleiding verouderd is en vervangen moet worden. Gebeurt er niets, dan kunnen op den duur onveilige situaties ontstaan. U ontvangt van Stedin informatie over de werkzaamheden.

Glasvezelkabel

KPN begint in april met het aanleggen van de glasvezelkabel, dit duurt tot eind juli. U ontvangt van KPN informatie over de werkzaamheden.