Werkzaamheden in Leeuwendaal

Leeuwendaal is een wijk met goede voorzieningen die we graag op peil willen houden. Daarvoor is het nodig dat we komend jaar een aantal werkzaamheden in Leeuwendaal gaan uitvoeren. Het gaat om:

  • het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (gemeente en Avalex);
  • het vervangen van kabels en armaturen voor openbare verlichting (gemeente);
  • het vervangen van de gasleiding (Stedin);
  • de aanleg van glasvezel (KPN).

Het gaat in alle gevallen om reguliere werkzaamheden, waarbij geen sprake is van herinrichting van straten.

We werken de informatie op deze website voortdurend bij, binnenkort zijn hier meer inhoudelijke details te vinden.

Ondergrondse containers

Een paar jaar geleden is al begonnen met de introductie van Het nieuwe inzamelen in Leeuwendaal. Het is een methode om u te helpen uw afval beter te scheiden.

We gaan in samenwerking met Avalex dit najaar ondergrondse containers voor restafval plaatsen.

Hiermee voltooien we het project waarmee een paar jaar terug is begonnen. Op dit moment bekijken we in overleg met Avalex op welke locaties de containers niet kunnen komen. Daarna gaan we in overleg met u bekijken waar ze dan wel kunnen komen. Dit overleg willen we dit voorjaar houden. U krijgt een bericht over hoe u uw stem kunt laten horen.

Openbare verlichting

We vervangen overal in Rijswijk verouderde kabels voor de openbare verlichting, omdat deze voor storingen zorgen. Onze aannemer werkt in de stoep, woningen blijven toegankelijk via loopplanken.

Ook krijgen de straatlantaarns nieuwe armaturen.

Armaturen

U kunt uit vijf armaturen uw favoriet kiezen. Breng uw stem uit via deze link of scan de QR-code hieronder. Stemmen kan tot en met woensdag 21 april. Daarna maken we de uitslag bekend.

Cijfers

Leeuwendaal krijgt:

  • 5 kilometer aan nieuwe kabels voor openbare verlichting 
  • 165 nieuwe armaturen

en 165 masten worden geschilderd.

Vervangen gasleiding

Stedin vervangt in mei de aansluiting van uw woning op de gasleiding (huisaansluiting) en vanaf juli de gasleiding zelf. De reden hiervoor is dat de gasleiding verouderd is en vervangen moet worden. Gebeurt er niets, dan kunnen op den duur onveilige situaties ontstaan. U ontvangt van Stedin informatie over de werkzaamheden.

Glasvezelkabel

KPN begint in april met het aanleggen van de glasvezelkabel, dit duurt tot eind juli. U ontvangt van KPN informatie over de werkzaamheden.