Het Nieuwe inzamelen van afval

De manier van afval inzamelen in Rijswijk verandert. We voeren dat stapsgewijs, wijk voor wijk, in. Deze manier van inzamelen is ook bekend onder de naam Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Het is een methode waarmee u gemakkelijker uw afval kunt scheiden.

Waarom voert de gemeente deze methode in?

Eigenlijk gooit u geen afval weg, maar grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo kunnen van oud plastic nieuwe plastic flessen, tennisballen of speelgoed gemaakt worden. Drinkpakken krijgen een nieuw leven als kartonnen doos, behang of wc-papier. Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt en ook oud glas wordt nieuw leven ingeblazen. Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten zijn een grondstof voor biogas en daarna voor compost.

Door hergebruik van producten zijn minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken.

Wat betekent HNI in de praktijk?

Deze methode werkt niet voor iedereen in Rijswijk hetzelfde. Als u in een laagbouwwoning met een voortuin woont, dan is het anders dan bij iemand zonder voortuin of in een flat.

Bij laagbouw met voortuin horen minicontainers voor oud papier, plastic en metalen drinkverpakkingen en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Het afvalverwerkingsbedrijf Avalex leegt deze containers; het rooster hiervoor vind je op www.avalex.nl. Uw glas, textiel en restafval kunt u naar een ondergrondse container in de buurt brengen.

Wie in een huis zonder voortuin of in een flat woont, kan voor bijna alles terecht bij ondergrondse containers in de buurt.

Wordt het restafval nog wel opgehaald?

Ja, maar niet meer bij u voor de deur (als u in een laagbouwwoning woont). U kunt het op elk moment van de dag kwijt in een ondergrondse container bij u in de buurt.

Waarom moet het restafval in een ondergrondse container?

Als u uw afval goed scheidt, houdt u nauwelijks restafval over. Het is een dure aangelegenheid om vuilniswagens te laten rijden voor halfvolle of bijna lege minicontainers. De ondergrondse containers hebben een grote capaciteit. Een sensor geeft aan Avalex door wanneer de container bijna vol is, zodat deze op tijd geleegd kan worden. Ratten en ander ongedierte kunnen niet bij het afval in een ondergrondse container.

Waar komen de containers in een wijk en kan ik daar wat van vinden?

Wij gaan met Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij letten we op een aantal zaken:

  • de loopafstand tussen de woningen en de container;
  • goede bereikbaarheid voor Avalex om de containers te kunnen legen;
  • veiligheid: Avalex rijdt uit veiligheidsoverwegingen niet achteruit met vuilniswagens;
  • mogelijkheden om ze gemakkelijk te kunnen plaatsen, liefst met behoud van aanwezige struiken en andere planten en zonder dat er veel kabels en leidingen moeten worden omgelegd.

We informeren de wijkbewoners met een brief over de gevonden locaties. Normaal gesproken houden we dan met Avalex een inloopbijeenkomst, maar vanwege corona doen we dat tijdelijk niet.

Wijkbewoners kunnen daarna hun mening, vragen en opmerkingen kwijt op een digitaal platform van Avalex. Vervolgens verwerken we de reacties en passen het plan eventueel aan. Daarna begint de officiële inspraaktermijn waarin mensen bezwaar (zienswijze) kunnen maken tegen het plan.

Er staan soms vuilniszakken naast de ondergrondse containers, dat is geen gezicht. Wat doet de gemeente daartegen?

Vuilniszakken en ander afval naast containers vinden we een gruwel. Ze trekken ongedierte aan en geven de buurt een vervuilde aanblik. Het is geen Rijswijks probleem, want overal in het land zijn er mensen die hun afval niet goed weggooien en het naast de containers zetten.

Met de campagne Rijswijk schoon proberen we mensen bewust te maken van het belang van schone straten en buurten.

Onze handhavers hebben ook een rol. Wie zijn vuilniszak naast de container zet, kan een boete krijgen. De handhavers mogen in vuilniszakken kijken om uit te vinden wie de eigenaar van het afval is en als ze die ontdekken, kunnen ze een boete uitdelen.

U kunt zelf ook bijdragen aan een schone omgeving door uw afval goed weg te gooien. Staat er een enkele zak naast, dan kunt u die misschien in de container stoppen. U kunt het ook melden bij de gemeente via stadhuis@rijswijk.nl of 14 070 (alleen tijdens kantooruren).

Wat is de relatie tussen de gemeente en Avalex?

Avalex is een inzamelorganisatie voor zes gemeenten: Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Pijnacker en Wassenaar. Deze gemeenten bepalen het beleid van Avalex dat er vervolgens voor zorgt dat het afval in deze regio op een veilige en verantwoorde manier gescheiden wordt opgehaald en daarna wordt verwerkt.

Wat doe ik met afval dat niet in een container thuishoort?

Klein chemisch afval zoals batterijen en cartridges van uw printer kunt u vaak bij een winkel bij u in de buurt kwijt. Keukenapparatuur zoals mixers en waterkokers en ander afval kunt u gratis naar de milieustraat van Avalex brengen. Dat geldt ook voor grofvuil.

Eventueel kunt u grofvuil door Avalex thuis laten ophalen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het scheiden van afval?

Op de website van Avalex vindt u veel informatie over afval variërend van de locaties van containers bij u in de buurt tot de verschillende soorten afval en tot welke producten ze worden verwerkt. Ook op de Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal staat veel nuttige informatie.

Eikelenburg

Muziekbuurt