Vergroot of verklein de lettergrootte
Lees tekst voor

Wie doet wat bij inburgering?

Wat moeten inburgeringsplichtigen zelf doen? Inburgeringsplichtigen moeten zelf zorgen voor hun inburgering. Zij moeten dus zelf zorgen dat zij het inburgeringsexamen halen. Inburgeringsplichtigen krijgen bij het inburgeren wel advies van:

Wat doet de gemeente?

De inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering. Toch is de gemeente belangrijk. De gemeente:

 • geeft informatie
 • doet eventueel een aanbod en
 • controleert de afspraken met de inburgeringsplichtingen

De gemeente geeft informatie

De gemeente geeft informatie over inburgeren. De gemeente vertelt inburgeringsplichtigen hoe zij moeten inburgeren.

De gemeente doet eventueel een aanbod

De meeste mensen krijgen een aanbod voor een inburgeringscursus van de gemeente. Er staat meer over wie een cursus van de gemeente krijgt op aanbod via de gemeente.

De gemeente controleert

De gemeente controleert of de inburgeringsplichtige doet wat er met hem/haar is afgesproken. De gemeente controleert ook of de inburgeringsplichtige goed meewerkt. En of de inburgeringsplichtige op tijd het examen haalt. Soms werken mensen niet mee.Of halen zij hun examen niet. Dan kan de gemeente hun een boete geven. En soms kan de inburgeringsplichtige dan geen permanente verblijfsvergunning aanvragen. Meer hierover kan de IND vertellen.

Wat doet de Informatie Beheer Groep?

 • Bij de IB-GROEP kunnen inburgeringsplichtigen geld lenen voor de cursus of het examen
 • Bij de IB-GROEP kunnen inburgeringsplichtigen een bonus krijgen als zij het examen binnen 3 jaar halen.
 • De IB-GROEP regelt het inburgeringsexamen. De IB-GROEP doet het centrale deel van het examen. De IB-GROEP kan ook het praktijkexamen doen
 • De IB-GROEP helpt de gemeenten om hun werk goed te doen

Wat doen de exameninstellingen?

De exameninstellingen regelen het praktijkexamen. Dat is een deel van het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen kunnen het praktijkexamen ook bij de IB-Groep doen.

Wat doen de cursusinstellingen?

Een cursusinstelling is een school die een inburgeringcursus geeft. Bij een inburgeringcursus bereidt de inburgeringsplichtige zich voor op het inburgeringsexamen:

 • De inburgeringsplichtige leert de Nederlandse taal
 • De inburgeringsplichtige leert hoe we in Nederland met elkaar samenleven

De inburgeringsplichtige mag zelf beslissen óf hij/zij een cursus doet. En de inburgeringsplichtige mag kiezen wáár hij/zij de cursus doet. Maar als de inburgeringsplichtige geld wil lenen, moet hij/zij de cursus doen bij een officiële school.

Meer informatie over officiële scholen staat bij cursus. Zie ook ministerie van VROM

 • Deel Wie doet wat bij inburgering? op Facebook
 • Twitter