Vergroot of verklein de lettergrootte
Lees tekst voor

Fietsbrug over de Vliet

Impressie FietsbrugImpressie FietsbrugDe fietsbrug heft de barrière op die het Rijn-Schiekanaal is voor fietsers. Dit kanaal (ook wel Delftse Vliet genaamd) onderbreekt de regionale en lokale fietsroutes tussen diverse woon- recreatie- en werkgebieden in de omgeving van Rijksweg A4. Om dit knelpunt op te lossen is onderzoek gedaan naar de varianten van een vaste oeververbinding voor de fiets.

Uit deze studie komt een variant naar voren als de meest wenselijke in verband met bereikbaarheid, fietscomfort, inpassing, kosten en eisen van de scheepvaart. Deze uitgewerkte variant, een beweegbare draaibrug ten noorden van de Steenplaetsbrug, wordt tijdens de inloopbijeenkomst getoond. De fietsbrug zal een verbinding vormen tussen de Plaspoelpolder en Ypenburg. De fietsroutes via de Fleminglaan die naar de brug voeren worden aangepast en verbeterd. De aanpassingen aan de fietspaden vallen niet onder de Wabo-procedure.

Stand van zaken 2014

De werkzaamheden aan de nieuwe fiets- voetgangersbrug verlopen voorspoedig. In november 2013 is de bouw van de nieuwe fietsbrug gestart. Op locatie wordt door hoofdaannemer Gebr.  Beentjes BV alle civieltechnische werkzaamheden verricht. De beweegbare brug wordt door onderaannemer Machinefabriek Emmen  gebouwd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de fabriek in Emmen en in een grote loods in Zwartsluis. Meer informatie vindt u hier.

Plaatsing

De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Rijn-Schiekanaal is afgelopen maandag 12 mei  ter hoogte van de Rijswijkse haven op z’n plaats gehesen. Een aantal foto’s op facebook geven een goed beeld van deze spectaculaire operatie waarbij het grootste deel van de stalen draai-tuibrug met een gewicht van 150 ton en een lengte van 40 meter met behulp van drie enorme kranen werd geplaatst op het draaipunt. De losse onderdelen van de brug waren over het water vanuit Zwartsluis naar Rijswijk getransporteerd. De beweegbare brug is namelijk gebouwd in een fabriek in Emmen en in een grote loods in Zwartsluis.  Meer info vindt u hier.

Bekijk ook het filmpje

De fietsbrug over de Vliet (klik voor meer foto's op facebook)De fietsbrug over de Vliet (klik voor meer foto's op facebook)

Zie ook

  • Wijk 2 Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier

    De historische gevels, monumentale panden en de Oude Kerk, het oudste gebouw van Rijswijk, dragen bij aan de charme van Oud Rijswijk. Begin twintigste eeuw en in de naoorlogse jaren kreeg het gebied tussen de Haagweg en de Burgemeester Elsenlaan de huidige vorm en ontstonden de wijken Bomenbuurt, Welgelegen, het Rembrandtkwartier en het Havenkwartier.

  • Wijk 3 Hoornwijck & Broekpolder

    Wijk 3 wordt begrensd door het Rijn-Schiekanaal, de A4 en de grens met Den Haag. Buurten: Hoornwijck (91) & Broekpolder (92).

Bijlagen
NaamGrootte
omgevingsvergunning_fietsbrug_aanvraag.pdf110.08 KB
omgevingsvergunning_fietsbrug_definitieve_omgevingsvergunning.pdf2.97 MB
omgevingsvergunning_fietsbrug_definitieve_vvgb_raadsbesluit.pdf397.66 KB
omgevingsvergunning_fietsbrug_plattegrond_nieuwe_situatie.pdf5.91 MB
omgevingsvergunning_fietsbrug_ruimtelijke_onderbouwing.pdf9.05 MB
omgevingsvergunning_fietsbrug_zijaanzichten.pdf817.2 KB

You might possibly need extra software to open these filesMore information about downloads

  • Deel Fietsbrug over de Vliet op Facebook
  • Twitter