Vergroot of verklein de lettergrootte
Lees tekst voor

Tweede bewonersbrief proef betaald parkeren

Hieronder de tekst uit de tweede bewonersbrief die gestuurd is naar de bewoners in het gebied waar als proef betaald parkeren wordt ingevoerd.

Geachte heer/mevrouw,

Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk heeft besloten om op proef in uw wijk in de avonduren belanghebbenden parkeren per 31 maart a.s. in te voeren. U heeft hierover vorige week een brief van de gemeente ontvangen.

De reden dat de proef wordt ingevoerd heeft te maken met het invoeren van betaald parkeren net over de grens in de Haagse wijk Laak. Hierdoor is het moeilijk om ’s avonds nog een parkeerplaats te vinden in uw wijk. Het doel van de proef is om het parkeerprobleem te verkleinen en beheersbaar te maken. Auto’s van buiten de wijk worden ’s avonds geweerd en de parkeerplaatsen komen weer beschikbaar voor de auto’s van de bewoners en bedrijven uit de wijk.

In deze brief leest u wie een parkeervergunning kan aanvragen en hoe een vergunning kan worden aangevraagd. Ook wordt aandacht besteed aan het aanvragen van een zakelijke parkeervergunning voor bedrijven.

Wie komt in aanmerking voor een parkeervergunning?

U kunt een bewonersparkeervergunning aanvragen als u eigenaar of houder bent van een motorvoertuig en u in het gebied woont waar belanghebbenden parkeren is ingevoerd.

Ook bewoners aan de Cromvlietkade en de Geestbrugweg (oneven zijde) die een auto hebben, kunnen een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente Rijswijk. Over het parkeerregime dat op de Cromvlietkade moet gaan gelden, vindt op dit moment nog overleg plaats met de grondgebiedgemeente Den Haag.

De bewoners in het gebied tussen de Herenstraat en de Schoolstraat kunnen een vergunning aanvragen waarmee zij hun auto in het belanghebbendengebied kunnen parkeren. Het gaat om bewoners van de Torenstraat, Kerkstraat, Tollenstraat en de Herenstraat (even huisnummers) tussen de Steenlaan en de Haagweg.

Naast de bewonersvergunning zijn er aparte vergunningen voor speciale doelgroepen zoals de

zakelijke-, huisartsen- en autodatevergunningen. Ook charitatieve en maatschappelijke instellingen en scholen binnen het gebied kunnen voor een vergunning in aanmerking komen. Op onze website leest u hier meer over: www.rijswijk.nl/producten/parkeervergunning-belanghebbenden.

Aanvragen parkeervergunning

Een parkeerkaart kunt u vanaf heden aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Rijswijk. U kunt deze kaart op twee manieren aanvragen:

  • Digitaal aanvragen kan via onze website www.rijswijk.nl/producten/parkeervergunning-belanghebbenden (allen met DigiD). Door het invullen van een online-formulier kunt u de vergunning aanvragen. Het bedrag voor de parkeervergunning bedraagt € 43,85. Dit bedrag kunt u betalen met VisaCard, Mastercard of Ideal.

In dit geval hoeft u niet naar het stadhuis te gaan. De parkeervergunning wordt u toegezonden.

  • Aanvragen bij de balies in de publiekshal van het stadhuis van Rijswijk aan het Bogaardplein 15. De balies zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Speciaal voor de uitgifte van belanghebbenden parkeerkaarten zijn de balies op de donderdagen 13, 20 en 27 maart doorlopend geopend van 8.30 tot 20.00 uur.

Om wachttijden te voorkomen kunt u een afspraak maken om een aanvraag in te dienen bij de publieksbalies. Dit kunt u regelen via DigiD. Heeft u geen DigiD bel dan met de gemeente op nummer 14 070 om de afspraak mondeling te maken.

Bij de aanvraag moet u naast uw rijbewijs ook het gedeelte van uw kentekenbewijs waar de tenaamstelling op staat (geen fotokopie) meenemen. Het bedrag dat u moet betalen voor de parkeervergunning bedraagt € 43,85. De vergunning is geldig tot 1 januari 2015.

Indien u niet in het bezit bent van een auto, maar een auto van iemand anders gebruikt dan dient u de volgende zaken mee te nemen: uw rijbewijs, het tenaamstelling gedeelte van het kentekenbewijs (geen fotokopie), een bruikleen verklaring van de eigenaar én een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar. Als u een auto van uw werkgever in gebruik heeft, dient u een verklaring van uw werkgever te tonen.

Wij wijzen u erop dat het tarief voor de belanghebbendenparkeerkaart het hele jaar hetzelfde blijft. Bij het inleveren van een belanghebbenden parkeerkaart ontvangt u geen geld terug.

Aanvragen dagdeelvergunning (voor bezoekers)

Met een dagdeelvergunning kunt u of uw bezoeker voor een dagdeel parkeren in de gebieden in Rijswijk waar belanghebbenden parkeren is ingevoerd. Voor uw wijk betekent dit dat de dagdeelvergunning is te gebruiken van 18.00 tot 22.00 uur. Deze vergunning is alleen aan te vragen als u woont in het belanghebbendengebied. De vergunning is bedoeld voor bezoekers van bewoners: u hoeft dus zelf geen auto te hebben. Per adres kunt u maximaal 100 vergunningen per kalenderjaar aanvragen. Voor een dagdeelvergunning betaalt u 0,90 euro per dagdeel.

Digitaal aanvragen

Dagdeelvergunningen per boekje van 20 stuks kunt u ook digitaal aanvragen via onze website www.rijswijk.nl/producten/parkeervergunning-belanghebbenden  (alleen met DigiD). De kosten voor het boekje bedragen € 18,00. Het boekje wordt u toegezonden vanaf 24 maart a.s. in verband met het laten drukken van nieuwe boekjes.

Bezoek stadhuis

Als u dagdeelvergunningen wilt aanschaffen via een bezoek aan het stadhuis dan kunt u bijgevoegd aanvraagformulier invullen en inleveren gedurende de openingstijden bij de balies in de publiekshal van het stadhuis.

De dagdeelvergunningen worden toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn vanaf 24 maart aanstaande.

Ook nu kunt u weer vooraf een afspraak maken om wachttijden te voorkomen. Gebruik hiervoor DigiD of bel met de gemeente 14 070.

Zakelijke parkeervergunning voor bedrijven

U kunt een zakelijke parkeervergunning aanvragen als u met uw bedrijf bent gevestigd in het gebied waar belanghebbenden parkeren is ingevoerd.

Een zakelijke parkeervergunning kunt u vanaf heden schriftelijk aanvragen bij de sectie Burgerzaken van de gemeente Rijswijk. U kunt uw aanvraag sturen naar: Gemeente Rijswijk, sectie Burgerzaken, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Bij de aanvraag dient u een recent inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel te overleggen. Wijs in de aanvraag ook een contactpersoon aan.

Per vestiging, winkel, onderneming of praktijk bestaat de mogelijkheid één vergunning aan te vragen.

De vergunning is geldig tot 1 januari 2015.

Na beoordeling van uw verzoek wordt schriftelijk of telefonisch contact met u opgenomen over het afhalen van de parkeerkaart.

De verschuldigde leges bedragen voor de zakelijke parkeervergunning tot het eind van dit jaar  € 455,85.   U kunt dit bedrag voldoen (pinnen is mogelijk) bij het afhalen van de parkeerkaart of overmaken op gironummer 34.90.37 t.n.v. gemeente Rijswijk, sectie Burgerzaken, onder vermelding van “Belanghebbendenparkeerkaart 2014”.

Om de afgifte van zakelijke vergunningen te versnellen wordt u verzocht het verschuldigde bedrag te pinnen. 

Werkzaamheden in de wijk

Vanaf half maart worden de eerste parkeerborden in de wijk geplaatst. Het belanghebbenden parkeren is dan nog niet van kracht. Op een onderbordje wordt duidelijk de ingangsdatum van 31 maart 2014 aangegeven. Eind maart worden de laatste werkzaamheden zoals plaatsen borden en aanleg blauwe zones afgerond. De parkeerschijfzones – ook wel blauwe zones genoemd - zijn met name bedoeld voor bedrijven en instellingen die in de avonduren bezoek ontvangen.

Informatie

Bijgevoegd treft u een nieuw kaartje aan van het gebied waar belanghebbenden parkeren op proef wordt ingevoerd. Het belanghebbenden gebied is opgeknipt in twee parkeerzones. Een parkeervergunning is slechts in één zone van toepassing.

Mocht u nog vragen hebben over het invoeren van belanghebbenden parkeren, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center (KCC) van de gemeente Rijswijk, telefoon 14 070.

Op de website van de gemeente Rijswijk, www.rijswijk.nl/parkeren, kunt u meer lezen over dit onderwerp. Ook de veelgestelde vragen met antwoorden treft u hier aan.

De gemeente houdt binnenkort een inloopbijeenkomst in de wijk waar u ook met uw vragen over het belanghebbenden parkeren terecht kunt. De datum en de locatie zijn nog niet bekend. Op de gemeente-pagina in Groot Rijswijk en op onze gemeentelijke website wordt deze bijeenkomst binnenkort aangekondigd.

Wij begrijpen dat wij met het invoeren van een proef met belanghebbenden parkeren veel discussie oproepen. Niet iedereen zal blij zijn met deze parkeermaatregel waar kosten aan zijn verbonden. Weet dat wij deze maatregel -die meer kost dan het oplevert- nemen om het parkeerprobleem in de wijken beheersbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Zie ook

  • Deel Tweede bewonersbrief proef betaald parkeren op Facebook
  • Twitter