Vergroot of verklein de lettergrootte
Lees tekst voor

Stand van zaken fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal

De aanleg van de fiets- voetgangersbrug over het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Rijswijkse haven heeft flinke vertraging opgelopen. Bij het uitwerken van het ontwerp van de brug is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen dat nader onderzocht moet worden.
Het is op dit moment nog niet exact aan te geven wanneer de daadwerkelijke uitvoering van start gaat. Wel verwachten wij dat de aannemer binnen afzienbare tijd kan starten met de aanleg van de brug. De al geplaatste bouwketen blijven daarom op de bouwlokatie aan de Huis te Hoornkade staan.

Zie ook

  • Fietsbrug over de Vliet

    Impressie Fietsbrug, klik voor hompage project Fietsbrug over de Vliet

    De fietsbrug heft de barrière op die het Rijn-Schiekanaal is voor fietsers. Dit kanaal (ook wel Delftse Vliet genaamd) onderbreekt de regionale en lokale fietsroutes tussen diverse woon- recreatie- en werkgebieden in de omgeving van Rijksweg A4. Om dit knelpunt op te lossen is onderzoek gedaan naar de varianten van een vaste oeververbinding voor de fiets

  • Deel Stand van zaken fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal op Facebook
  • Twitter